:-) televize - internet - telefon - -=|MEGASPHERA|=- :-) televize - internet - telefon - -=|MEGASPHERA|=-  
digitální HD televize IPTV vysokorychlostní internet Pardubice Polabiny Závodu Míru střed města Dukla Višňovka Cihelna Stavařov LED žárovky
Digitální televize Pardubice v nejvyšší HD kvalitě po kabelu přímo ze studií v Praze a v Bratislavě Ultrarychlý internet Pardubice převážně po vlastních optických vláknech Velmi levné i zcela bezplatné telefonování = pevná linka bez poplatku za pevnou linku (VoIP Pardubice) Zvýhodněné balíčky při odběru více služeb najednou Výstavba a správa malých domácích sítí; stavby a údržba PC Pronájem optických tras - kapacity či nenasvícených vláken Šetření elektrickou energií - významná úspora peněz
digitální HD televize IPTV vysokorychlostní internet Pardubice Polabiny Závodu Míru střed města Dukla Višňovka Cihelna Stavařov Megasphera
Pro přihlášení zadejte své uživatelské jméno a hesloUživatel:
nepřihlášen

 
 
 
 

..:: Aktuality v síti MEGASPHERA ::..

Vážení uživatelé služeb sítě MEGASPHERA
k 1.7.2024 měníme v našich všeobecných podmínkách 2 položky.
Tou první je článek 5.2., který se zabývá našimi povinnostmi, pokud se zpozdíme se zprovozněním nebo případnou opravou problému oproti původně dojednanému termínu. Nově bude tento článek znít takto:
"V případě prodlení Poskytovatele se zahájením poskytování Služeb nebo při nedodržení termínu opravy má Objednatel podle zákona 127/2005, §34, odst. 11 a $34a, odst. 11 právo na tzv. ‘paušální náhradu‘, která je určena ‘Vyhláškou č. 529/2021 Sb., $ 3‘ v hodnotě 200,-Kč za každý i započatý den prodlení, od šestého dne prodlení v hodnotě 400,-Kč za každý i započatý den prodlení."
Druhou změnou je přidání článku 5.17., který obsahuje postup při žádosti Objednatele o vyřízení přechodu od jiného poskytovatele k nám podle zákona 127/2005, §34 $34a. Tento článek zní tako:
"Objednatel může prostřednictvím Poskytovatele využít možnost změny dodavatele internetového připojení podle §34 a §34a zákona č. 127/2005 Sb. Dojednání zprostředkování probíhá výlučně přes e-mailovou komunikaci s následujícím postupem:
- Objednatel objedná požadované služby, v žádosti uvede informace týkající se smlouvy u předchozího dodavatele (své identifikační údaje; identifikační údaje opouštěného poskytovatele; identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele; předem dojednaný den, ke kterému má změna poskytovatele proběhnout; ověřovací kód pro změnu poskytovatele vydaný opouštěným poskytovatelem).
- V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že Uživatel u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne Uživatel nezbytnou součinnost.
- Poskytovatel vyjedná s opouštěným poskytovatelem termín přepojení služby.
- Poskytovatel provede zprovoznění služby a uzavře s Objednatelem smlouvu o poskytnutí služeb."
Samozřejmě i v tomto případě změny VOP máte právo do 14.7.2024 odstoupit od smlouvy, pokud s touto změnou nesouhlasíte. Celé všeobecné podmínky jsou ke stažení zde

Děkujeme za pochopení.
Nahoru